• TOP Retailer Europe 2022
  • Fast delivery
  • Large selection
  • Excellent service
Science Supplements

EnerGex Syringe - 60g

EnerGex Syringe from Science Supplements is an energy supplement for horses and ponies. There can be many reasons why a horse lacks energy. Horses with low glucose levels usually show signs of fatigue and impaired performance, which is not a good sign especially for competition horses. Energex Syringe, which can easily be given orally as a paste, can be used before or after training, which gives results quickly and safely. Glucose is the most important source of energy for horses during training. Low blood glucose levels are associated with fatigue and impaired performance and maintaining blood sugar levels is especially important during long-term training, when competing and for horses that lack energy. EnerGex increases blood sugar levels in a controlled, safe and sustainable way. EnerGex is given by mouth as a paste and is absorbed quickly, increases blood sugar levels within 30 minutes and can maintain an increased level for 2 hours. EnerGex can also be given after training or competition to help recover. Disposable syringe of 60 grams.
SEK198
Amount: 0,06 Kg
(
SEK3,300
/ Kg)

In Stock

  • TOP Retailer Europe 2022
  • Fast Delivery
  • Large Selection
  • Excellent Service

Product description

Reviews

Table of Contents

Terms & Conditions

EnerGex Syringe from Science Supplements is an energy supplement for horses and ponies. There can be many reasons why a horse lacks energy. Horses with low glucose levels usually show signs of fatigue and impaired performance, which is not a good sign especially for competition horses. Energex Syringe, which can easily be given orally as a paste, can be used before or after training, which gives results quickly and safely. Glucose is the most important source of energy for horses during training. Low blood glucose levels are associated with fatigue and impaired performance and maintaining blood sugar levels is especially important during long-term training, when competing and for horses that lack energy. EnerGex increases blood sugar levels in a controlled, safe and sustainable way. EnerGex is given by mouth as a paste and is absorbed quickly, increases blood sugar levels within 30 minutes and can maintain an increased level for 2 hours. EnerGex can also be given after training or competition to help recover. Disposable syringe of 60 grams.

Det kan finnas många orsaker till att en häst saknar energi. Hästar med låga glukosnivåer visar oftast tecken på trötthet och nedsatt prestation, vilket inte är ett bra tecken särskilt för tävlingshästar.
Energex-pasta som enkelt kan ges oralt som pasta, kan användas före eller efter träning, vilket ger resultat snabbt och säkert.

Glukos är den viktigaste energikällan för hästar under träning. Låga blodglukosnivåer är förknippade med trötthet och nedsatt prestanda och att upprätthålla blodsockernivåer är särskilt viktigt under långvarig träning, när man tävlar och för hästar som saknar energi. EnerGex ökar blodsockernivån på ett kontrollerat, säkert och hållbart sätt.

EnerGex ges via munnen som en pasta och absorberas snabbt, ökar blodsockernivån inom 30 minuter och kan upprätthålla en ökad nivå i 2 timmar. EnerGex kan också ges efter träning eller tävling för att hjälpa till att återhämta sig.

Engångsspruta på 60 gram.

Hi, we use cookies to make this site work better for you.

Read more