• Fast delivery
  • Large selection
  • Excellent service
Science Supplements

Gut Balancer Express - 588 gr

Gut Balancer Express from Science Supplements Gut Balancer Express is a very concentrated supplement for horses that need quick and effective intestinal support during times of stress, a change in diet, travel, worm and during antibiotic treatment. It is a balanced combination of Pre- and Pro-Biotics and contains a specially protected live yeast that ensures that a sufficiently high number of live yeast cells reach the hind core to have a beneficial effect on the intestine. Gut Balancer Express also contains a source of mannan oligosaccharide (MOS) and beta-glucans, which help stimulate the growth of good bacteria and bind mycotoxins produced by fungal contamination of feed.
SEK419
Amount: 0,588 Kg
(
SEK713
/ Kg)

In Stock

  • Fast Delivery
  • Large Selection
  • Excellent Service

Product description

Reviews

Table of Contents

Terms & Conditions

Gut Balancer Express from Science Supplements Gut Balancer Express is a very concentrated supplement for horses that need quick and effective intestinal support during times of stress, a change in diet, travel, worm and during antibiotic treatment. It is a balanced combination of Pre- and Pro-Biotics and contains a specially protected live yeast that ensures that a sufficiently high number of live yeast cells reach the hind core to have a beneficial effect on the intestine. Gut Balancer Express also contains a source of mannan oligosaccharide (MOS) and beta-glucans, which help stimulate the growth of good bacteria and bind mycotoxins produced by fungal contamination of feed.


Gut Balancer Express är ett mycket koncentrerat tillägg för hästar som behöver snabbt och effektivt tarmstöd under tider med stress, en förändring i diet, resor, mask och under antibiotikabehandling.
Det är en balanserad kombination av Pre- och Pro-Biotics och innehåller en speciellt skyddad levande jäst som säkerställer att tillräckligt högt antal levande jästceller når bakkärnan för att på ett gynnsamt sätt påverka tarmen.

Gut Balancer Express innehåller också en källa till mannanoligosackarid (MOS) och betaglukaner, som hjälper till att stimulera tillväxten av goda bakterier och binda mykotoxiner som produceras genom svampkontaminering av foder.

Powered by Jetshop

Hi, we use cookies to make this site work better for you.

Read more