Hormonella utmaningar under brunst

Engagemang, lojalitet och beslutsamhet är bara några av de egenskaper vi ofta hittar hos våra ston och som gör dem fantastiska både som sällskap och som högpresterande tävlingspartners. Men precis som hingstar kan ston uppleva hormonella utmaningar under sin brunst med påverkan på beteende, attityd och komfort. Det är viktigt att ge utrymme för detta samtidigt som det finns saker vi kan göra för att stötta och underlätta för henne att må bra under sin brunstsäsong.

Hästens brunst styrs till största del av dagsljuset, med brunstsäsong från mars till oktober, även om detta kan variera mellan olika ston. Varje brunstcykel varar i ca 21 dagar och kan delas in i 2 faser; Östrus och Diöstrus. En del ston brunstar året om, men de flesta har en viloperiod under vintern. När stoet börja brunsta igen under våren tar det oftast ett par cykler för brunsten att bli regelbunden. Under denna övergångsfas är det inte ovanligt att hon upplever längre och kraftigare cykler. Tidig vår är därför oftast den period som är mest utmanande för henne.

Tecken på brunst kan delas in i två kategorier, beteende & attityd och fysiska obehag, vilka kan variera mycket mellan individer och under cykelns gång. Under Östrus, den fas då hon är sexuellt mottaglig, visar hon vanligen ett ökat intresse för andra hästar. Stoet kan tex lyfta på svansen, ställa upp sig för “hingsten” och skvätta eller kissa frekvent. Vid arbete kan hon upplevas distraherad och det är inte ovanligt att hon blir svårare att skilja från flocken. Under Diöstrus, den ca 14 dagar långa fasen mellan varje Östrus, skiftar beteendet istället till att bli mer avvisande där hon kan bli aggressiv eller dominant både mot andra hästar och mot den som hanterar henne.

Fysiskt ser vi ofta en ökad känslighet vid hantering, så som ryktning, byte av täcke eller sadling. Stoets reproduktionssystem är placerat i bakpartiet med äggstockarna strax bakom och nedanför sadelläget. Under brunsten kan det uppstå svullnad, kramper, muskelspänningar och ömhet i detta område, vilket kan påverka hennes humör och rörelsemönster negativt, inte minst när vi lägger på extra vikt i form av en ryttare. Det är inte ovanligt att framåtbjudningen förloras och att hon protesterar mot skänkeln genom att bocka eller sparka bakut. Ömhet och spänning påverkar också hennes förmåga att aktivera rygg och bakben, och därmed att kunna arbeta i korrekt form eller hoppa på ett bekvämt sätt.

Så vad kan vi göra för henne?

- Hälsosamt hull. Övervikt och fetma kan reducera viloperioden och ston med högt hullvärde tenderar att vara mer dominanta.

- Överväg naturlig ljussättning. Om stoet står i ett stall med lamporna på under vintern, i synnerhet i slutet av dagen, kan detta lura kroppen så att viloperioden uteblir och hon brunstar året runt.

- Håll en stabil flock och miljö. Ändringar i flocken kan påverka rangordningen och därmed hennes beteende. Stoet kan också vara känsligare för förändringar i sin omgivning under brunsten, vilket kan leda till stress och oro.

- Foderstaten bör utgöras av en hög andel fiber och begränsad mängd spannmål och stärkelserikt kraftfoder, som annars kan förstärka ett oönskat beteende.

- I kombination med den dagliga hanteringen kan riktad nutrition för ston vara en stor hjälp.

NAF Oestress är ett fodertillskott utvecklat för att ge stöd till ston som upplever besvärliga brunster. Produkten innehåller en komplex sammansättning av bland annat munkpeppar, naturliga antioxidanter och magnesium som tillsammans hjälper stoet att återfå hormonell balans på ett naturligt sätt, samtidigt som den ger stöd för de fysiska obehag som kan uppstå. Genom att komplettera foderstaten med Oestress kan vi hjälpa henne att må bra och prestera på topp oavsett tid på året.


/NAF Equine - 2021 februari